Obsługa prawna

Stworzyliśmy spółkę partnerską, aby umożliwić połączenie indywidualnych zespołów Partnerów w jedną, kompleksowo działającą, Kancelarię. Dzięki temu zapewniamy obsługę prawną z wielu dziedzin. Nasza kancelaria w Warszawie Śródmieściu świadczy pomoc prawną ze szczególnym uwzględnieniem prawa farmaceutycznego, suplementów diety oraz kosmetyków a także prawa obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin (Departament Life science), ochrony danych osobowych (Departament Dane Osobowe), prawa mediów ze szczególnym naciskiem na prawo własności intelektualnej (Departament Prawo Mediów).

W tym miejscu konieczne jest wskazanie, że jako jedna z niewielu kancelarii w Polsce specjalizujemy się w zagadnieniach związanych ze środkami ochrony roślin. Ponadto nasi prawnicy są autorami publikacji naukowych dotyczących ustawy o środkach ochrony roślin, w tym jedynego komentarza do Ustawie o Środkach Ochrony Roślin. Obecnie współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w tworzeniu projektu nowelizacji ustawy.

Mamy jednocześnie świadomość, że nie jest możliwe kompleksowe doradztwo bez wykorzystania wiedzy z innych dziedzin prawa. Poza wskazanymi powyżej działami, prawnicy kancelarii posiadają wiedzę w dziedzinach związanych z prawem pracy, prawem cywilnym czy też prawem procesowym. Ponadto wykorzystując możliwość działania w wielu obszarach prawa, nastawiają się na obsługę firm rodzinnych, z którymi szczególnie są związani (Departament Firmy Rodzinne). Zakres kompleksowej obsługi, działanie przez każdego z partnerów w rodzinnych kancelariach, pozwala przedstawić szytą na miarę ofertę dla firm rodzinnych, które stanowią trzon Klientów kancelarii. Od wielu lat obsługujemy firmy w Warszawie i okolicach, co pozwala nam na zaproponowanie rozwiązań, które zarówno pomogą w trakcie bieżącej działalności gospodarczej, jak też pozwolą na zagwarantowanie trwałości firm rodzinnych. W tym zakresie przygotowujemy umowy i tworzymy spółki, które pozwalają na pozostanie firmy w rodzinie.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną podejmując się reprezentowania naszych Klientów przed sądami polubownymi, wszystkimi sądami powszechnymi, w tym Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Sądem Najwyższy.

Nasi prawnicy, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ciągłemu poszerzaniu swojej wiedzy, zapewniają pomoc prawną na najwyższym poziomie. Specjalizują się w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, zajmując się zarówno zagadnieniami procesowymi, jak i sporządzaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów handlowych.

Jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiemy, jak ważna jest w tym zawodzie ciągła potrzeba rozwoju i kształcenia, dlatego jesteśmy na bieżąco z wszystkimi nowelizacjami prawa, zarówno na poziomi krajowym, jak i Unii Europejskiej.

Obecne częste zmiany prawa utrudniają bezpieczną obsługę prawną w wielu dziedzinach. Wzajemna współpraca oraz współpraca z prawnikami – specjalistami w poszczególnych dziedzinach pozwala Kancelarii poradzić sobie z powyższą trudnością i dać bezpieczeństwo Klientowi.

KancelariapUpUUuUرUU@Urawo farmaceutyczne, prawo suplementów diety oraz kosmetyków prawo obrotu preparatami chemicznymi, w szczególności środkami ochrony roślin),

 • Obsługa Firm Rodzinnych (bieżąca obsługa, zabezpieczenie interesów firm oraz ich członków),
 • Prawo mediów (zagadnienia związane z prawem autorskim, prawem prasowym, prawem reklamy, oraz przepisów regulujących funkcjonowanie nadawców radiowych i dostawców audiowizualnych usług medialnych, a także prawa Internetu),
 • Ochrony danych osobowych.
 • Poza wskazanymi powyżej działami prawnicy kancelarii obsługując Klientów biznesowych posiadają wiedzę w dziedzinach bezpośrednio związanych z koniecznym wsparciem tych podmiotów tj.  prawem pracy, prawem cywilnym czy też prawem procesowym – w szczególności reprezentacja przed Sądami.

  W tym miejscu należy dodać, iż jako jedna z niewielu  kancelarii w Polsce specjalizujemy się  zagadnieniach związanych ze środkami ochrony roślin. Ponadto nasi prawnicy są autorami publikacji naukowych dotyczących ustawy o środkach ochrony roślin, w tym jedynego komentarza do Ustawie o środkach ochrony roślin.  Obecnie współpracujemy  z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin w tworzeniu projektu nowelizacji ustawy.

  kancelaria prawna warszawa śródmieście

  Obsługa prawna firm w Warszawie i nie tylko


   

  Doradzamy podmiotom zakładającym działalność przy wyborze najbardziej optymalnej prawnie i podatkowo formy prawnej dla prowadzonej działalności. Świadczymy obsługę prawną dla działających na polskim rynku przedsiębiorców, w tym w szczególności w formie spółek kapitałowych lub osobowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, w ich bieżącej działalności, w tym w zakresie prawa spółek, obsługi korporacyjnej oraz prawa pracy.

  Oferujemy w szczególności:

  1. bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w szczególności obsługę prawną organów spółek, w tym przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów,
  2. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw,
  3. przygotowanie oraz negocjowanie umów oraz pełną obsługę prawną w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także przy transakcjach nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub ich wybranych składników majątkowych,
  4. wsparcie prawne w zakresie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami.
  obsługa prawna firm warszawa

  Dane osobowe


   

  Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu zagwarantowanie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie działalności prowadzonej on-line, z przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych, w tym m.in. wypełnianie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony dany osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO).

  Usługi obejmują w szczególności:

  1. audyt prawny oraz techniczno-organizacyjny pod kątem wdrożenia przepisów RODO;
  2. wdrożenie rozwiązań prawnych związanych z wejściem w życie RODO;
  3. doradztwo i kompleksową obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych oraz  doradztwo w zakresie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Klientów;
  4. opracowywanie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych m.in. regulaminów wewnętrznych, polityk, klauzul informacyjnych, treści zgód;
  5. przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, umów związanych z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym ramach grup kapitałowych, klauzul umownych dotyczących zachowania poufności przetwarzanych danych;
  6. sporządzanie opinii prawnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie spraw związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, ochroną informacji niejawnych oraz ochroną baz danych;
  7. doradztwo prawne w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych pracowników, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących monitoringu pracowników, używania sprzętu IT i aktywności w sieci Internet;
  8. wsparcie prawne w zakresie działalności Inspektorów Danych Osobowych;
  9. reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed GIODO/Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wsparcie prawne podczas kontroli prowadzonej przez ten organ;
  10. wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing).
  11. przeprowadzenie szkoleń w zakresie RODO.

  Współpracujemy z renomowaną firmą IT która wspiera nas w zakresie audytu i rekomendacji w zakresie rozwiązań informatycznych.

  prawo farmaceutyczne warszawa

  Internet


   

  Oferujemy wsparcie prawne w zakresie prowadzonych projektów IT, własności intelektualnej oraz  e-commerce.

  Zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązaniami informatycznymi oraz dotyczącymi przetwarzania, przesyłania, przechowywania, zabezpieczania i prezentowania informacji. 

  Świadczymy:

  1. doradztwo w zakresie zbierania oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz w zakresie ochrony baz danych;
  2. doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej;
  3. wsparcie prawne dot. aplikacji mobilnych, ich wdrażanie i utrzymanie oraz formułowania zasad korzystania z takich aplikacji,
  4. kwestie prawne dotyczące reklamy, promocji i marketingu, w tym w mediach społecznościowych.

  Zapewniamy profesjonalną obsługę Klientów w dziedzinie handlu on-line.

  W szczególności oferujemy wsparcie w postaci:

  1. tworzenia postanowień regulaminów sklepów, serwisów, platform internetowych, aplikacji mobilnych, polityk prywatności, polityk plików Cookies, wzorów zamówień, wzorów odstąpienia od umowy w zakresie świadczonych przez Klienta usług;
  2. tworzenia oraz opiniowania umów i innych dokumentów niezbędnych przy prowadzonej działalności on-line;
  3. opracowywania procedur reklamacji, konstruowania warunków gwarancji w zakresie sprzedanych towarów i usług oraz tworzenia polityki zwrotów towarów;
  4. weryfikacji przyjętych przez Klienta rozwiązań w prowadzonej działalności elektronicznej oraz związanych z tym dokumentami (np. regulaminów) pod kątem ich zgodności z prawem;
  5. doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw konsumenta, sprzedaży konsumenckiej, zawierania umów na odległość;
  6. doradztwa w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją (np. nielegalnym wykorzystywaniem zdjęć towarów, ich opisów, znaków towarowych, etc.);
  7. doradztwa w zakresie prowadzenia oraz tworzenia programów partnerskich, lojalnościowych, konkursów na rzecz konsumentów, w tym przygotowywanie regulaminów oraz niezbędnej dokumentacji;
  8. prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw w wyniku świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak czyny nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i praw autorskich, ochrony domen internetowych oraz ochrony przed niezamówionymi informacjami handlowymi;
  adwokat warszawa śródmieście

  Środki ochrony roślin oraz produkty biobójcze


   

  Paweł Derlikowski pracuje dla agrobiznesu od roku 1998. Doradza wielu firmom z branży środków ochrony roślin, począwszy od tych niedużych aż do liderów rynku. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego “ASAP”. Jest współautorem jedynego na rynku komentarza do Ustawy o środkach ochrony roślin.

  Kancelaria świadczy kompleksowe i najwyższej jakości usługi we wszystkich sprawach związanych z środkami ochrony roślin i produktami biobójczymi.

  W szczególności świadczymy usługi w zakresie:

  1. sporządzania opinii prawnych z zakresu środków ochrony roślin i produktów biobójczych;
  2. reprezentowania uprawnionych podmiotów w czynnościach, mających na celu wyeliminowanie z rynku podrobionych środków ochrony roślin;
  3. reprezentowania w postępowaniach administracyjnych przed Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
  4. doradztwa związanym z rejestracją, etykietą i reklamą środków ochrony roślin;
  5. przygotowywania dokumentacji prawnej niezbędnej do współpracy firm przy produkcji, konfekcji, a następnie dystrybucji środków ochrony roślin.
  kancelaria prawna warszawa śródmieście

  Firmy rodzinne


   

  Znamy i rozumiemy problemy przed którymi stają małe i średnie firmy prowadzone przez rodzimych biznesmenów. Obsługa jest wieloaspektowa i opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu pomiędzy kancelarią i Klientem, do której niezbędne jest poznanie przedmiotu działalności Klienta.

  Wsparcie prawne dotyczy zarówno analizy wewnętrznej struktury – i dopasowania formy prawnej prowadzonej działalności tak aby była ona optymalna z prawnego i podatkowego punktu widzenia. Ponadto obsługa prawa obejmuje zaproponowanie zabezpieczenia osób wchodzących w skład firmy rodzinnej co może zarówno dotyczyć przygotowania firmy do sukcesji, jak też stworzenia odpowiednich relacji prawnych wewnątrz firmy. Oczywistym jest też, że firma rodzinna poza szczególną specyfikacją wynikającą z relacji w firmie, prowadzi bieżącą działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne takiej działalności przejawiające się m.in. w przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw. Wsparcie w relacjach między firmą a pracownikami, tworzenie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki, udział w mediacjach a także reprezentację podmiotu przed sądami, w szczególności w dochodzeniu wierzytelności na rzecz Klienta.

  Powyższy zakres kompleksowej obsługi, działanie przez każdego z partnerów w rodzinnych kancelariach, pozwala przedstawić szytą na miarę ofertę dla firm rodzinnych, które stanowią trzon Klientów kancelarii. Współpraca z firmami rodzinnymi od wielu lat, pozwala na zaproponowanie rozwiązań, które zarówno pomogą w trakcie bieżącej działalności gospodarczej jak też pozwolą na zagwarantowanie trwałości firm rodzinnych. W tym zakresie przygotowujemy umowy, tworzymy spółki, które pozwalają na pozostanie firmy w rodzinie.

  Jako prawnicy z wieloletnim doświadczeniem wiemy jak ważna jest w tym zawodzie ciągła potrzeba rozwoju i kształcenia dlatego jesteśmy na bieżąco z wszystkimi nowelizacjami prawa zarówno na poziomi krajowym jak i unii europejskiej.

  obsługa prawna firm warszawa

  Prawo mediów (autorskie, dobra osobiste, media)


   

  Doradztwo w zakresie własności intelektualnej obejmuje kwestie prawnoautorskie (m.in. dotyczące IT- oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych przejawów twórczości) oraz wszelkie aspekty dotyczące prawa własności przemysłowej (wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, tajemnice handlowe).

   

  Specjalizujemy się w ochronie prawnoautorskiej, która m.in.obejmuje:

  1. przygotowanie projektów umów dotyczących przejścia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), regulacji odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów,
  2. rozstrzyganie kwestii prawnoautorskich aktualizacji i upgradów oprogramowania, a także tzw. wolnych licencji (open source),
  3. przywłaszczenia (plagiaty) oraz inne naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych;
  4. korzystanie z dozwolonego użytku osobistego i publicznego,
  5. doradztwa w zakresie działalności e-commerce, w tym opracowanie podstawy prawnej do zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami,
  6. przygotowanie projektów umów o realizację dzieł audiowizualnych z uwzględnieniem ochrony prawnoautorskiej,
  7. opracowanie wzorów umów fonograficznych, kontraktów aktorskich i innych umów z zakresu wykonań artystycznych.
  prawo farmaceutyczne warszawa

  Prawo farmaceutyczne, suplementy diety i kosmetyki


   

  PRODUKTY LECZNICZE

  W zakresie Prawa Farmaceutycznego doradzamy w zakresie:

  1. reklamy produktów leczniczych, reprezentowania Klientów w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, przygotowywania umów z agencjami reklamowymi, opracowywania polityki wewnętrznej, prowadzenia szkoleń wewnętrznych dla przedstawicieli handlowych;
  2. obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, w tym w szczególności opracowywania i opiniowania umów dystrybucyjnych, przygotowywania zmian w zakresie systemu dystrybucji w celu zastosowania modelu dystrybucji bezpośredniej, przygotowywania wniosków o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego lub prowadzenie apteki ogólnodostępnej;
  3. działań niestanowiących reklamy produktów leczniczych, w tym w szczególności kampanii edukacyjnych oraz sponsoringu radiowego i telewizyjnego;
  4. badań klinicznych, w tym m.in. przygotowywania wzorów umów na przeprowadzenie badania klinicznego (trójstronnych: sponsor – badacz – ośrodek oraz dwustronnych: sponsor – badacz, sponsor – ośrodek), opiniowania umów, negocjowania umów z badaczami oraz ośrodkami, przygotowywania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w badaniach klinicznych, wsparcia sponsorów lub CRO w dyskusjach z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz komisjami bioetycznymi;
  5. importu równoległego, w tym m.in. oceny zgodności prowadzonych działań z Prawem farmaceutycznym oraz orzecznictwem ETS;
  6. wytwarzania produktów leczniczych, w tym m.in. uzyskiwania lub zmiany zezwolenia na wytwarzanie;
  7. działalności hurtowni w zakresie DPD, wsparcia prawnego w przypadku kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Farmaceutyczną;
  8. działalności aptek w kontekście ich reklamy, reprezentowania ww. podmiotów przed Inspekcją Farmaceutyczną;
  9. rejestracji produktów leczniczych, w tym w zakresie prawnych aspektów rejestracji, skrócenia bądź przedłużenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz zagadnień związanych z ochroną wyłączności danych.
    

  SUPLEMENTY DIETY

  W zakresie suplementów diety świadczymy pomoc z zakresie:

  1. klasyfikacji produktów do grupy suplementów diety lub innych środków spożywczych;
  2. opiniowania składu produktów, w tym dopuszczalnych limitów witamin, składników mineralnych oraz innych składników wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny;
  3. wprowadzania do obrotu suplementów diety na terytorium RP, w tym przygotowywania i składania powiadomień Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu;
  4. oznakowania środków spożywczych pod kątem informacji obowiązkowych oraz oświadczeń zdrowotnych;
  5. postępowania wyjaśniającego w sprawie kwalifikacji produktów, prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym przygotowywania wniosków o opinie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z uzasadnianiem kwalifikacji produktów (reprezentujemy Klientów na ich życzenie);
  6. urzędowych kontroli żywności, w tym reprezentowania Klientów przed właściwymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  7. reklamy środków spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, opiniowania ulotek i kampanii reklamowych.
    

  WYROBY MEDYCZNE

  Doradzamy w zakresie:

  1. kwalifikacji produktów do grupy wyrobów medycznych oraz przypisania odpowiedniej klasy;
  2. oznakowania wyrobów medycznych;
  3. wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu na terytorium RP po raz pierwszy, w tym w szczególności wsparcia Klientów w zakresie zgłoszeń i powiadomień przedkładanych Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
  4. reklamy wyrobów medycznych, w tym opiniowania ulotek reklamowych;
  5. obrotu wyrobami medycznymi oraz schematów dystrybucji;
  6. umów na wytwarzanie wyrobów medycznych oraz ich dystrybucji;

   


  KOSMETYKI

  Doradzamy w zakresie:

  1. klasyfikacji produktów do grupy kosmetyków;
  2. obowiązków notyfikacyjnych, w tym przygotowywania zgłoszeń do CPNP;
  3. oznakowania i reklamy kosmetyków.
  adwokat warszawa śródmieście

  Prawo pracy


   

  Kancelaria świadczy doradztwo prawne w zakresie:

  1. pomoc w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe,
  2. reprezentacji procesowej przed sądami pracy wszystkich instancji;
  3. projektowania indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, dobrych praktyk pracodawców;
  4. przygotowywania dokumentacji pracowniczej, m. in. regulaminów pracy i wynagradzania; polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie, korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi
  5. legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
  6. pomoc w zakresie rozliczania czasu pracy,
  7. opracowanie systemów wynagradzania, premiowania, innych systemów motywacyjnych oraz świadczeń dla pracowników różnych szczebli,
  8. monitoring pracowników i ochrona prywatności pracowników, m.in. nagrywanie, kontrola skrzynek e-mail, korzystanie z portali społecznościowych,
  9. doradztwo w zakresie ustanawiania rady pracowników i przedstawicieli pracowników, obowiązki informacyjne i konsultacyjne,
  10. przejście zakładów pracy, transakcje M&A oraz outsourcing pracowników,
  11. doradzanie w zakresie własności przemysłowej i praw autorskich do utworów powstałych w ramach stosunku pracy,
  kancelaria prawna warszawa śródmieście

  Windykacja


   

  Oferujemy w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne.

  W ramach współpracy kancelaria oferuje:

  1. przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
  2. kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
  3. opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
  4. pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
  5. reprezentowanie przed sądem przez adwokatów i radców prawnych,
  6. uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
  7. zabezpieczenie wierzytelności,
  8. przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
  9. wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.

  Derlikowski Domalewski Adwokaci Spółka Partnerska
  Aleja Przyjaciół 1/12
  00-565 Warszawa

  pon. - pt.
  9:00 - 18:00